Skuteczny przedstawiciel handlowy

Miejsce szkolenia: Katowice Termin szkolenia: 2018/05/21-22

 

CEL SZKOLENIA

Szkolenie pozwola podnieść kwalifikacje oraz uzyskać praktyczną wiedzę z zakresu sprzedaży.

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności i postaw handlowców, którzy zamierzają osiągnąć profesjonalizm w sprzedaży. Szkolenie koncentruje się na technikach, trudnych sytuacjach oraz metodach pozyskiwania i utrzymywania klientów. Uczestnik pozna techniki negocjacji, samodzielnie sporządzi ofertę handlową, a przede wszystkim nauczy się aktywnie słuchać swojego potencjalnego klienta, aby właściwie reagować na jego potrzeby, co bezpośrednio przełoży się na realizację targetu sprzedażowego.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Techniki sprzedaży:
  • etapy wizyty handlowej
  • nawiązanie relacji z klientem
  • odkrycie potrzeb
  • operowanie korzyściami
  • zamknięcie sprzedaży

 

 1. Negocjacje handlowe.
 • diagnoza osobistego stylu negocjacyjnego
 • test Thomasa Kilmanna

 

 1. Personal brending w pracy handlowca:
  • jak być najlepszym handlowcem ?
  • sposoby na wyróżnienie się
  • techniki autoprezentacji
  • czynniki sukcesu w sprzedaży

 

 1. Przedstawiciel handlowy ambasadorem marki w regionie.

 

 1. Komunikacja w sprzedaży:
  • wykorzystanie mowy ciała
  • użyteczne słownictwo – pozytywna komunikacja
  • co mówić, czego nie mówić ?
  • kierowanie rozmową

 

 1. Sztuka perswazji:
  • dlaczego ludzie kupują ?
  • style wywierania wpływu
  • skuteczna prezentacja handlowa

 

 1. Pokonywanie obiekcji:
  • dlaczego klienci mówią „nie” ?
  • typologia obiekcji
  • techniki pokonywania obiekcji

 

 1. Współpraca z trudnymi klientami:
  • typologia klientów
  • sposoby radzenia sobie z trudnymi klientami
  • postępowanie w sytuacjach trudnych
  • asertywność w kontaktach z klientami

 

 1. Elementy zarządzania czasem i terytorium sprzedaży:
  • zasady zarządzania czasem
  • reguły planowania pracy
  • zarządzanie własnym regionem
  • analiza i segmentacja klientów
  • planowanie tras

 

 1. Sporządzanie oferty handlowej i sztuka jej prezentacji.

 

 1. Opieka posprzedażowa i budowanie długofalowych relacji z klientami.

 

GODZ. 9.00-16.00

 

Koszt uczestnictwa:

 • cena szkolenia: 980zł+VAT
 • przy zgłoszeniu więcej niż jednego uczestnika – cena wynosi 850zł+VAT

ZGŁASZAJĄCY/PŁATNIK

uczestnik

Dodaj użytkownika Usuń użytkownika
Skąd dowiedzieli się Państwo o naszych szkoleniach?

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa 

Cena obejmuje koszt udziału w szkoleniu, nie zawiera kosztu zakwaterowania.
Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do firmy Scholaris Club wypełnionej umowy zgłoszenia oraz dokonanie przedpłaty za uczestnictwo w terminie do 3 dni od daty otrzymania faktury proforma (decyduje data wysłania e-maila z fakturą proforma). 
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. 
Przesłanie formularza zgłoszenia jest jednoznaczne z zawarciem umowy między firmą Scholaris Club, a Państwa firmą, lub uczestnikiem w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych i oznacza akceptację warunków uczestnictwa.
Pisemna rezygnacja z uczestnictwa dostarczona na 7 lub więcej dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W tym przypadku zgłaszającemu przysługuje zwrot opłaconych kosztów uczestnictwa. Decyduje data wpływu rezygnacji do firmy Scholaris Club.
W przypadku pisemnej rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem szkolenia Scholaris Club zastrzega sobie prawo do obciążenia zgłaszającego kwotą w wysokości 50% ceny szkolenia.
Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania zapłaty za udział w szkoleniu.
Scholaris Club potwierdza realizację szkolenia 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia, jak również zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 5 dni przed terminem szkolenia.
W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania szkolenia kwota wpłacona na konto Scholaris Club zostanie zwrócona w ciągu 7 dni. 

copyright 2015 - wszelkie prawa zastrzeżone | realizacja: Madnet.pl