Prawa autorskie na rynku nieruchomości

Miejsce szkolenia: Warszawa Termin szkolenia: 2018/05/22

 

CEL SZKOLENIA

 1. Pozyskanie szczegółowej wiedzy na temat prawidłowego formułowania umów
  z twórcami.
 2. Uniknięcie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa autorskiego.
 3. Uniknięcie odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia prawa autorskiego.

 

Grupa docelowa:

 1. właściciele firm deweloperskich
 2. członkowie zarządu firm deweloperskich, prokurenci, dyrektorzy generalni
 3. członkowie komórek prawnych w firmach deweloperskich
 4. osoby odpowiedzialne za przygotowanie umów i ich zgodność z wymaganiami prawa
 5. szefowie działów sprzedaży, marketingu (promocji)

 

PROGRAM SZKOLENIA

I. Ogólne informacje o prawach autorskich. 

 1. Co podlega ochronie prawa autorskiego (utwór, wizerunek) – opis przejawów cudzej działalności twórczej, które m.in. w procesie projektowania, budowy, promocji i sprzedaży nieruchomości podlegają ochronie. Z tej części dowiesz się, co (kogo) konkretnie prawo autorskie chroni.  
 1. Prawa majątkowe i prawa osobiste – z tej części dowiesz się, co przysługuje twórcy utworu (np. projektantowi, aranżerowi wnętrz, fotografowi itp.) w związku z przekazaniem Ci jego dzieła. Czy zapłata za utwór wystarczy?
 1. Zbycie prawa autorskiego i udzielenie licencji – poznasz różnicę pomiędzy tymi instytucjami. Dowiesz się, dlaczego samo otrzymanie faktury za wykonane dzieło (np. stronę www) nie załatwia kwestii należytego przeniesienia praw autorskich. 
 1. Pola eksploatacji – czy wiesz że, zgoda autora wizualizacji budynku i otoczenia na wykorzystanie jego koncepcji w folderach reklamowych nie uprawnia się do wykorzystania tej „wizualki” na billboardach? Dowiesz się, jak precyzja umowy z autorem gwarantuje Ci spokój i możliwość wykorzystania jego dzieła w różnych etapach procesu projektowania, budowy, promocji i sprzedaży nieruchomości.
 1. Wynagrodzenie twórcy – w tej części zrozumiesz, że zapłata wynagrodzenia wcale nie oznacza całkowitego rozliczenia z twórcą (np. architektem, autorem folderów reklamowych itp.). Dowiesz się, czy można i jak można uniknąć dalszych rozliczeń w przyszłości.
 1. Roszczenia twórcy – co może twórca, gdy naruszysz jego prawa autorskie. Ile będzie Cię to kosztować, jaka może spotkać Cię odpowiedzialność karna. 
 1. Ochrona wizerunku czy podpisujesz umowy na wykorzystanie wizerunku z osobami, które angażujesz w promocji nieruchomości (modelki, modele itp.), czy sprawdzasz agencję reklamową, czy dopełnia tych obowiązków. W tej części dowiesz się czy, kiedy i jak powinieneś to robić. 

II. Prawa autorskie na rynku nieruchomości – ta część szkolenia na konkretnych przykładach pokaże złożoność stosunków autorskich w obrocie nieruchomościami. Zostanie przedstawiona właściwa droga uregulowania praw autorskich w umowie (z projektantami branżowymi, architektem, fotografem, projektantem www, agencją reklamową, grafikiem, osobą aranżującą wnętrza itp.)

 1. wykorzystanie projektu architektoniczno-budowlanego do budowy budynku
 2. wykorzystanie projektu architektoniczno-budowlanego do promocji (www, foldery, reklama outdoorowa, prasa, telewizja)
 3. wykorzystanie fotografii budynku w promocji przedsięwzięcia budowlanego
 4. wykorzystanie innych fotografii na potrzeby promocji przedsięwzięcia budowlanego
 5. prawa autorskie w umowie z agencją reklamową
 6. prawa autorskie w umowie z grafikiem
 7. prawa autorskie w umowie z projektantem www
 8. kwestia przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynku, a prawa autorskie do projektu architektoniczno-budowlanego
 9. możliwość modyfikacji projektu architektoniczno-budowlanego w toku budowy;
 10. ochrona projektu koncepcyjnego
 11. korzystanie z cudzych projektów i koncepcji

III. Pytania i dyskusja.

 

 TRENER: Adam Sornek

 GODZ. 9.00-16.00

Koszt uczestnictwa:

 • cena szkolenia: 880zł+VAT
 • przy zgłoszeniu więcej niż jednego uczestnika – cena wynosi 800zł+VAT

ZGŁASZAJĄCY/PŁATNIK

uczestnik

Dodaj użytkownika Usuń użytkownika
Skąd dowiedzieli się Państwo o naszych szkoleniach?

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa 

Cena obejmuje koszt udziału w szkoleniu, nie zawiera kosztu zakwaterowania.
Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do firmy Scholaris Club wypełnionej umowy zgłoszenia oraz dokonanie przedpłaty za uczestnictwo w terminie do 3 dni od daty otrzymania faktury proforma (decyduje data wysłania e-maila z fakturą proforma). 
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. 
Przesłanie formularza zgłoszenia jest jednoznaczne z zawarciem umowy między firmą Scholaris Club, a Państwa firmą, lub uczestnikiem w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych i oznacza akceptację warunków uczestnictwa.
Pisemna rezygnacja z uczestnictwa dostarczona na 7 lub więcej dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W tym przypadku zgłaszającemu przysługuje zwrot opłaconych kosztów uczestnictwa. Decyduje data wpływu rezygnacji do firmy Scholaris Club.
W przypadku pisemnej rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem szkolenia Scholaris Club zastrzega sobie prawo do obciążenia zgłaszającego kwotą w wysokości 50% ceny szkolenia.
Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania zapłaty za udział w szkoleniu.
Scholaris Club potwierdza realizację szkolenia 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia, jak również zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 5 dni przed terminem szkolenia.
W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania szkolenia kwota wpłacona na konto Scholaris Club zostanie zwrócona w ciągu 7 dni. 

copyright 2015 - wszelkie prawa zastrzeżone | realizacja: Madnet.pl