English for presentations

Miejsce szkolenia: Katowice Termin szkolenia: 2018/09/28-29

 

CEL SZKOLENIA

Szkolenie English for Presentations skierowane jest do osób, które prowadzą prezentacje w języku angielskim. Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z wystąpieniami publicznymi oraz przygotowaniem poprawnej prezentacji, słownictwo, a także struktury leksykalno-gramatyczne. Szkolenie w całości prowadzone jest w języku angielskim z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauki języków obcych oraz z naciskiem na część warsztatową.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Your personal experience as a  presenter.

2. Opening stage – good first impression.

3. Choice of style for a presentation – formal or informal.

4. Formal and informal phrases.

5 .Opening  a presentation – the WISE flow chart.

6. Using proper words to highlight common interest.

7. Structuring a presentation – 3 x 3 model.

8. Telling the audience what you are going to say.

9. Useful phrases to talk about the structure of the presentation – vocabulary development.

10. Prepositions in presentations – grammar practice.

11. Putting elements of a presentation in the right order – exercises.

12. Final stage of the introduction. 

13. Getting the audience’s attention by asking a rhetorical question, telling an anecdote or a story, starting with an interesting fact or giving a problem to think about.

14. Dealing with nervousness. 

15. Body language – how to control it?

16. Informing the audience about something.

17. Suggesting some solutions to a problem.

18. Signposting – phrases to organize your presentation.

19. Phrases to talk about (difficult) issues, refer to other points and add ideas.

20. Main part of a presentation.

21. Presentation tips .

22. Visuals – media and tools used in presentations.

23. Creating effective visuals. 

24. Emphasizing important points. 

25. Expressions used to make contrasts and describe results.

26. What is important when presenting visuals?

27. Tables, charts, maps, graphs and technical drawings in presentations.

28. Interpreting visuals – explaining the reason behind a fact (the cause) or its consequence (the effect).

29. Effective final statements.

30. Phrases for effective conclusions.

31. Using your voice effectively.

32. Conclusions.

33. Strategies for good conclusions – reading and discussing.

34. Dealing with questions – asking for clarification, avoiding giving an answer, admitting you don’t know the answer.

35. Asking polite questions.

36. Anticipating questions.

37. Dealing with interruptions.

38. Reforming questions.

39. The question and answer session.

40. Presentations – exercise.

 

 

GODZ. 9.00-16.00

 

Koszt uczestnictwa:

  • cena szkolenia: 1450zł+VAT
  • przy zgłoszeniu więcej niż jednego uczestnika – cena wynosi 1300zł+VAT

 

ZGŁASZAJĄCY/PŁATNIK

uczestnik

Dodaj użytkownika Usuń użytkownika
Skąd dowiedzieli się Państwo o naszych szkoleniach?

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa 

Cena obejmuje koszt udziału w szkoleniu, nie zawiera kosztu zakwaterowania.
Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do firmy Scholaris Club wypełnionej umowy zgłoszenia oraz dokonanie przedpłaty za uczestnictwo w terminie do 3 dni od daty otrzymania faktury proforma (decyduje data wysłania e-maila z fakturą proforma). 
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. 
Przesłanie formularza zgłoszenia jest jednoznaczne z zawarciem umowy między firmą Scholaris Club, a Państwa firmą, lub uczestnikiem w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych i oznacza akceptację warunków uczestnictwa.
Pisemna rezygnacja z uczestnictwa dostarczona na 7 lub więcej dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W tym przypadku zgłaszającemu przysługuje zwrot opłaconych kosztów uczestnictwa. Decyduje data wpływu rezygnacji do firmy Scholaris Club.
W przypadku pisemnej rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem szkolenia Scholaris Club zastrzega sobie prawo do obciążenia zgłaszającego kwotą w wysokości 50% ceny szkolenia.
Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania zapłaty za udział w szkoleniu.
Scholaris Club potwierdza realizację szkolenia 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia, jak również zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 5 dni przed terminem szkolenia.
W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania szkolenia kwota wpłacona na konto Scholaris Club zostanie zwrócona w ciągu 7 dni. 

copyright 2018 - wszelkie prawa zastrzeżone | realizacja: TwojaKariera.net